خاک

کتاب حفاظت آب وخاک علجان بافکار دانشگاه رازی نمایش بزرگتر

کتاب حفاظت آب وخاک علجان بافکار دانشگاه رازی

کتابفروشی اینترنتی

جدید

کتاب حفاظت آب وخاک  علجان بافکار  دانشگاه رازی

جزییات بیشتر

2 قلم

145,000 ریال

افزودن به علاقه‌مندی‌ها

اطلاعات بیشتر


موضوع                         :       کتاب حفاظت آب وخاک  علجان بافکار  دانشگاه رازی
نام خارجی                       :        Water and Soil conservation
تعداد صفحه                     :        201 صفحه
نوع جلد                      :         معمولی
اندازه صفحات کتاب     :        متوسط
نوع کتاب                    :         نو
قیمت                         :         14500 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
فصل 1 :اهمیت خاک
فصل 2 :    فرسایش خاک
تاثیرعوامل مختلف در فرسایش خاک
مراحل فرسایش آبی
تخریب مخصوص
حرکت آب در خاک
طبقه بندی فرسایش از نظر شکل
عوامل موثر در وقوع حرکت های توده ای
فرسایش رودخانه ای
مخروط افکنه
فصل 3 :    اهمیت فرسایش بادی
عوامل موثر در فرسایش بادی
روشهای جابجایی توسط باد
مراحل حمل یا انتقال
منشاء ذرات
انواع تپه های ماسه ای
اندازه گیری فرسایش بادی
فصل 4 :    روش ها
فصل 5 :پوشش سطحی آبراهه با استفاده از گیاهان
عملکرد آبراهه ها
محل آبراهه ها وتوسعه آن ها
فصل 6 :    روش های کاهش سرعت بادسطی با استفاده از پوشش گیاهان
استفاده از گیاه وپوشش سبز
مبارزه بیولوژیکی
برنامه افزایش پوشش گیاهی

آتریپلکس
فصل 7 :    مزایای بادشکن
معایب بادشکن
انواع باد شکن
طراحی بادشکن
مساحبه فاصله بادشکن ها
طول بادشکن ها
گونه های گیاهی مناسب جهت استفاده در بادشکن
مبارزه با فرسایش بادی با استفاده از مالچ
مالچ پاشی
 
 
 
مولف             :        علیجان بافکار ؛ حمید رضا مجردی
مترجم             :       ....
ناشر               :       انتشارات دانشگاه رازی
تایپیست          :       خانم احمدی
تاریخ تایپ کتاب :       17/12/94
زمین شناسی / خاک


30 محصولات دیگر در همان شاخه: