خاک

کتاب مدیریت خاک ونقش ماشینهای کشارزی در خصوصیات فیزیکی خاک مهدی عاکف دانشگاه گیلان نمایش بزرگتر

کتاب خاک های شور وسدیمی(شناخت وبهره وری)عبدالرحمن برزگر دانشگاه شهید چمران اهواز

کتابفروشی اینترنتی

جدید

کتاب خاک های شور وسدیمی(شناخت وبهره وری)عبدالرحمن برزگر دانشگاه شهید چمران اهواز

جزییات بیشتر

2 قلم

230,000 ریال

افزودن به علاقه‌مندی‌ها

اطلاعات بیشتر


موضوع                         :       کتاب خاک های شور وسدیمی(شناخت وبهره وری)عبدالرحمن برزگر دانشگاه شهید چمران اهواز
نام خارجی                       :        Salt-affected Soils(Diagnosis and Productivity)
تعداد صفحه                     :        353 صفحه
نوع جلد                      :         معمولی
اندازه صفحات کتاب     :        متوسط
نوع کتاب                    :         نو
قیمت                         :         23000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
فصل 1 :گسترش خاکهای شور وسدیمی
فصل 2 :    شیمی خاکهای شور وسدیمی شدن و آب آبیاری
فصل 3 :    مشخصات خاک های شور وسدیمی .اثرآن بر خصوصیات خاک ورشدگیاهان
فصل 4 :    روشهای مختلف اندازه گیری شوری خاک
فصل 5 :کیفیت آب آبیاری
فصل 6 :    کنترل شوری در ناحیه رشد ریشه
فصل 7 :    اصلاح خاک های شوروسدیمی
فصل 8 :    تحمل گیاهان به شوری
فصل 9 :    استفاده ازآب های شوردر کشاورزی
فصل 10 :مدیریت زه آب ها
 
مولف             :        عبدالرحمن برزگر
مترجم             :       ...
ناشر               :       انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
تایپیست          :       خانم احمدی
تاریخ تایپ کتاب :       18/12/94
زمین شناسی / خاک


30 محصولات دیگر در همان شاخه: