طب سنتی و اسلامی

کتاب سوم کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی- پزشکی سالخوردگان یا جریاتریک اکوپنکچر- حسن رضوانی نمایش بزرگتر

کتاب کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی- چاپ دوم- حسن رضوانی

کتابفروشی عمومی

جدید

کتاب کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی- چاپ دوم- حسن رضوانی

جزییات بیشتر

1 قلم

350,000 ریال

افزودن به علاقه‌مندی‌ها

اطلاعات بیشتر

موضوع                     :       کتاب کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی- چاپ دوم- حسن رضوانی
نام خارجی                  :        .....
تعداد صفحه                :  
     672 صفحه
نوع جلد                 :        
گالینگور
اندازه صفحات کتاب  :       
 متوسط
نوع کتاب               :       
  نو /
کیفیت کتاب           :          
تمیز است
قیمت                    :     
   35000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
فصل 1 :یین- یانگ و فرضیه ها
پنج اصل یین- یانگ
فصل 2 :    مواد اساسی بدن
مبدا چی
کارکردهای چی
انواع چی
چی ارگانها یا چی احشایی
چی مداری یا مریدین ها
چی تغذیه ای
چی حفاظتی
چی قفسه صدری یا چی اجدادی
عدم هماهنگی چی

مبداء جینگ یا اسانس
کارکردهای جینگ
عدم هماهنگی های جینگ
شن یا روحیه
مایعات یا فلوئید

فرضیه های نحوه عمل طب سوزنی
فرضیه عصبی در نحوه عمل و اثر طب سوزنی
رفلکس پوستی احشایی
رفلکس احشایی پوستی
رفلکس احشایی حرکتی و رفلکس احشایی احشایی
درمانومها و نقاط طب سوزنی
رفلکس های یین قطعه ای و نقاط طب سوزنی
نقاط طب سوزنی در سر
استفاده در کلینیک
فصل 3 :    احشاء داخلی بدن (زانگ – فو)
دورنمای تعادل
احشاء یین
نمونه بالینی
نمونه بالینی
نمونه بالینی
کلیه ها
احشاء یانگ
کیسه صفرا

روده کوچک
روده بزرگ
فصل 4 :    سبب شناسی یا اتیو لوژی
عوامل محیطی
حرارت یا آتش
خشکی و گرمای تابستان
هفت احساس یا عوامل داخلی
سبک یا شیوه زندگی

فعالیتهای جنسی
عوامل مختلف
فصل 5 :روشهای تشخیصی
چهار آزمایش پزشکی
نگاه کردن (دیدن)
وضع ظاهری
رنگ چهره

بار زبان
ترشحات و تراوشات
شنیدن و بو کردن
سئوال کردن
احساس سرما و گرما
عذق کردن
ادرار و مدفوع
تشنگی و اشتها و طعم

مسائل زنان و زایمانتاریخچه پزشکی
لمس کردن یا گرفتن نبض
انواع نبض ها
عمق نبض
یا عرض نبض
قدرت نبض
شکل نبض
نبض سخت
طول نبض
ریتم نبض
سایر نبض ها
فصل 6 :    تشخیص افتراقی و سندروم ها در الگوهای هشت اصلی
تشخیص الگوهای هشت اصلی
الگوهای ناهنجاری داخلی و خارجی
الگوهای کمبود یا نارسایی و ازدیاد
الگوی برودت و حرارت
الگوی ناهنجاری های یین و یانگ
ترکیب الگوهای هشت اصلی
الگوی ازدیاد/ برودت
الگوی نارسایی/ سرما
الگوی حرارت حقیقی/ و سرمای مجازی
الگوی نارسایی/ ازدیاد و سرما/ گرما
فصل 7 :    تشخیص افتراقی سندروم ها در ناهنجاری های احشای بدن
در ناهنجاری های احشای بدن
الگوهای دوررنمای بدنی
الگوهای چی و یانگ نارسا
الگوهای چی نارسا و الگوهای یانگ نارسا
الگوی چی راکد
الگوی خون نارسا
الگوی خون منجمد
الگوی خون داغ
الگوهای آثار خطرناک
الگوهای آثار خطرناک گرما
الگوهای اثر خطرناک خارجی کوران باد/ سرما
الگوی باد که به داخل مریدین ها نفوذ می کند
الگوی اثر خطرناک سرما
الگوی اثر خطرناک رطوبت
الگوهای مکوس
نگاهی دوباره به شرق و غرب
الگوهای ناهنجاری احشایی
قسمت اول: احشایی یین
ناهنجاری های قلبی الگوهای کمبود خون قلبی و الگوهای نارسایی یین قلبی
الگوی کمبود چی قلب و کمبود یانگ قلبی
الگوهای خون قلبی منجمد شده
الگوهای موکوسسرد
نگاهی دوباره به شرق و غرب
احشای یین
ناهنجاری های قلبی
الگوهای کمبود خون قلبی و الگوهای نارسایی یین قلبی
الگوی کمبود چی قلب و کمبود یانگ قلبی
الگوهای خون قلبیو الگوهای نارسایی یین قلبی
الگوی کمبود چی قلب و کمبود یانگ قلبی
الگوهای خون قلبی منجمد شده
الگوهای موکوس سرد
نمونه بالینی
ناهنجاریهای ریوی
الگوهای سرما مه ریتین را مختل می کند
الگوهای گرما که ریه ها را مسدود می کند
الگوی موکوس- رطوبت که باعث اختلال ریه ها می شود
الگوی کمبود یین ریوی
کمبود چی ریوی
ناهنجاری های طحال
الگوهای نارسایی چی طحال و نارسایی یانگ طحال
الگوی عدم قدرت طحال برای اداره کردن خون
الگوی رطوبتی که روی طحال اختلال می کند
رطوبت خارجی مسدود کننده
الگوی رطوبت گرم که در طحال جمع می شود
موکوس کدر که باعث اختلال در سر می شود
گزارش بالین
ناهنجاری های کبد
الگوی چی کبدی محدود شده
الگوی آتش کبد به سمت بالا شعله ور می شود
الگوی یین کبدی نارسا
الگوی یانگ کبدی سرکش بالا رونده
الگوی باد کبدی که در داخل حرکت می کند
الگوی نارسایی خون کبدی
الگوی سرما که در مریدین کبدی راکد شده است
شرح بالینی
ناهنجاری های کلیوی
الگوهای نارسایی یانگ کلیوی
الگوهای نارسایی یین کلیوی
قسمت دوم: احشاء یانگ
ناهنجاری های احشای یانگ
فصل 8 :    مریدینها یا کانال های انرژی, انشعبات و نقاط رشته ها و بافت
پخش چهارده کانال مریدین در سطح بدن
طبقه بندی نقاط
نقاط حساس (دارای کاربردی خاص)
روش های تعیین محل نمودن یا محل یابی نقطه ها
رئوس خصوصیات درمانی نقاط روی چهارده کانال مریدین اصلی
فصل 9 :    کانالهای مریدین دوازده گانه و نقاط مربوطه
کانال مریدین ریه از هندتای یین
کانال روده بزرگ یا هند یانگ مینگ
کانال معده از فوت- یانگ مینگ
کانال مریدین طحال از فوت تای یین
کانال مریدین قلب از هند شائویین
کانال مریدین روده کوچک از هند تای یانگ
کانال مریدین مثانه از فوت تای یانگ
کانال مریدین کلیه از فوت شائویین
کانال مریدین پریکارد از هند – جویین
کانال مریدین سه محفظه حرارتی یا سن جیائو
کانال مریدین کیسه صفرا از فوت – شائویانگ
کانال مریدین کبد از فوت - جویین
فصل 10 :کانال های هشتگانه مریدین های اضافی و نقاط درمانی
کانال مریدین دوو
کانال مریدین رن یا مریدین باروری
هشت کانال اضافی یا مریدین چانگ
هشت مریدین غیرعادی یا اضافی یا کانال دای
از مریدین های غیرعادی یا کانال مریدین یانگ کیائو

هشت کانال مردین یانگ وی
هشت کانال اضافی یا مریدین یین وی
فصل 11 :    تکنیک درمان با سوزن و ماگزا
فصل 12 :    درمان ها با طب سوزنی
فصل 13 :    درمان بیماری های عممی با طب سوزنی

مولف             :   
    حسن رضوانی
مترجم             :       ا
ناشر               :
       انتشارات المعی
تایپیست          :
       خانم  مرادی
تاریخ تایپ کتاب :   
  5  .. / 10 / 1394
 
کتابفروشی اینترنتی فنی و مهندسی

به دلیل زیاد شدن هزینه های بسته بندی اعم از ( پاکت بزرگ حبابدار برای کتاب - چسب  5سانتی - 5 برگه پرینت روی هر پاکت - مالیات به اداره پست و ...) و درصد پائین سود فروش کتاب  لذا از ارسال کتاب زیر 25000 تومان معذوریم و چنانچه زیر این مقدار خریدار نمائید هزینه بسته بندی به سفارش شما اضافه خواهد شد طبق تعرفه

قبل از خرید نقدی و واریز وجه حتما حتما با شماره تماس مسئول فروشگاه    09365533504 - 09354053299      تماس بگیرید و از موجودی بودن کتاب و همچنین  از انتخاب صحیح آن کتاب مطلع شوید

شما می توانیدبامسئول فروشگاه نسبت به انتخاب یک کتاب مناسب ومورد نیاز خودتان مشورت نمائیدوبه محتویات وسرفصل های یک کتاب اکتفا نکنید 

درصورت خرید پستی کتاب بیش از 80 هزارتومان بایستی بعنوان تضمین دریافت کتاب ، مبلغی را بیعانه به حساب فروشگاه واریز نمائید.

لطفا در توضیحات کتاب به نو و یا کارکرده بودن کتاب توجه نمائید .

چنانچه تصمیم دارید هزینه کتاب را درب منزل بپردازید با توجه به اینکه سیستم فروش پستی با نقدی متفاوت است و چنانچه با اولین مراجعه اداره پست خریدار در منزل حضور نداشته باشد محصول به سوی فروشنده برگشت خواهد خورد و هزینه پست رفت و برگشت را از فرستنده کسر می نمایند لذا خواهشمندیم در منزل حضور داشته باشید و یا اینکه چنانچه 4 روز پس از سفارش ، محصول را دریافت نکردید با پشتیبانی کتابفروشی موضوع را هماهنگ نمائید . 

 

 

 

 

شما میتوانید کتاب خود را از 2 فروشگاه مختلف گنجینه انتخاب کرده و پس از دریافت سفارش درب منزل پرداخت نمائید .

Www.Bazarrefah.Ir

Www.Shop-Civil.Ir 

 

 

 

 


شما در این حالت می توانید ابتدا کتاب خود را در این سایت انتخاب کنید سپس با یکی از شماره های   09365533504  09354053299  تماس بگیرید و ابتدا از موجود بودن کتاب مطلع شوید و پس از اطمینان مبلغ کتاب را + هزینه پستی به صورت آنلاین از طریق همین سایت و یا بصورت واریز دستی به

بانک ملی بنام احسان رستگارمهر

6037-9914-8146-0677

و یا بانک ملی زیر

6037-9971-4434-8076

بانک سپه بنام احسان رستگارمهر

5892-1010-5748-8070

بانک سامان بنام احسان رستگارمهر

6219-8610-0121-8303

بانک پارسیان بنام احسان رستگارمهر

6221-0610-3660-0890

بانک کشاورزی بنام احسان رستگارمهر

6037-7010-6182-1523

بانک مهر اقتصاد بنام احسان رستگارمهر

6393-7050-3173-6750

بانک ملت بنام احسان رستگارمهر

6104-3379-0563-9306

بانک صادرات بنام احسان رستگارمهر

6037-6917-4973-8761

بانک تجارت بنام احسان رستگارمهر

6273-5331-0074-3615

واریز کنید 

 

 

 

 

شما در این حالت می توانید ابتدا کتاب خود را در این سایت انتخاب کنید سپس با یکی از شماره های   09365533504  09354053299   تماس بگیرید و مبلغ کتاب را + 16000 تومان هزینه ارسال را واریز نمائید 

 

 

 

30 محصولات دیگر در همان شاخه: