کتب / پکیج

کتاب آشنائی با نقشه برداری ( رشته معماری عمران شهرسازی ) بهرنگ بلوهر نمایش بزرگتر

کتاب نقشه برداری شناخت کلی ( محمود ذوالفقاری )

کتابفروشی نقشه برداری

جدید

کتاب نقشه برداری شناخت کلی ( محمود ذوالفقاری )

جزییات بیشتر

1 قلم

290,000 ریال

افزودن به علاقه‌مندی‌ها

اطلاعات بیشتر

موضوع           :          کتاب نقشه برداری شناخت کلی ( محمود ذوالفقاری )
نام خارجی    :          .....
تعداد صفحه   :          
575 صفحه با جلد رحلی گالینگور
قیمت            :         
29000 تومان
 کتاب نقشه برداری شناخت کلی ( محمود ذوالفقاری )
مباحث و سرفصل ها
 
فصل 1 :شناسائی کلی

تعریف
رشته های مختلف نقشه برداری پلانیمتری توپومتری توپوگرافی نقشه برداری مسیر  ئیدروگرافی نقشه برداری ثبتی نقشه برداری نظامی
کانوای نقشه برداری کانوای مسطحاتی کانوای ارتفاعی
ژئودزی و نقشه برداری مستوی
کانوای تکمیلی و برداشت جرئیات
رشته های دیگری که نقشه برداری کمک میکردند فوتوگرامتری نجوم موضعی کارتوگرافی
مراحل مختلف در تهیه نقشه
مقیاس انواع نقشه ها از نظر مقیاس مقیاس عددی و خطی
وسیله های مربوط بمقیاس و تغییر آنها پرار مقیاس پانتوگراف

فصل 2 :    شکل زمین وسطوح مبنا

شکل زمین و سطوح مبنا
سطح مبنا ارتفاعی و مسطحاتی
مراحل مختلف از اندازه گیری تا تیهه نقشه
نمایش وضعیت یک نقطه بر سطح فیزیکی زمین محور زمین استوا نصف النهار مدار
سیستم های تصویر
برگه تصویر

فصل 3 :    روشها و وسیله های اندازه گیری

اشتباه
خطا جداکردن دستگاهی انسانی طبیعی
خطاهای سیستماتیک و خطاهای اتفاقی
دقت عملیات و برداشت
خطای مطلق و خطای نسبی
اندازه گیری فاصله و روش مستقیم
وسیله هائی معمول در اندازه گیری مستقیم قدم شمار زنجیر مساحی مترهای نواری مفتول انوار
اثر درجه حرارت و نیروی کشش منحنی زنجیر
اندازه گیری مستقیم فاصله در زمینهای شیب دار مترکشی افقی مترکشی در امتداد شیب زمین
ژالن گذاری
خطاها و اشتباهات در مترکشی نمونه های مهم خطاهای سیستماتیک و خطاهای اتفاقی
اصول مساحی اندازه گیری زاویه اخراج عمود
روشهای مساحی استفاده از مثلثها روش افست
وسیله های دیگر مساحی گونیای مساحی منشور های نوری
اندازه گیری ارتفاع ترازیابی
اصطلاحها سطح تراز تشکیل تصویر تنظیم دوربین و درشت نمائی
تراز کروی تراز استوانه ای تراز لوبیائی
روشهای مختلف ترازیابی
تعیین ارتفاع با متر نواری پیوسته
ترازیابی بااستفاده از فشار هوا آلتیمتری
بررسی خطاها در ترازیابی خطاهای دستگاهی انسانی طبیعی اثرکرویت و شکتسنور جو و تصحیح عملی انها
کنترل عملیات خطای بست مجاز تصحیح خطاها
ترازیابی متقابل
اندازه گیری زاویه
زاویه یابی
ساختمان تئودولیت محورهای مختلف کنترل حرکات
کاربرد زاویه یاب
ایستگاه گذاری سانتراژ
نشانه روی
ساختمان لمب و قرائت ان
ورنیه و میکرومتر میکرواپتیک
اجزاء تکیمیلی تئودولیتها
تعیین امتداد
تعاریف و اصطلاحات ( خط شمال و همگرائی نصف النهاری و زاویه حامل گرا ژیزمان سمت آزیمون و رابطه سمت و گرا )
محاسبه زاویه حامل
تعیین ژیزمان یک امتداد
تعیین امتداد بوسیلع آزیموت ان
روش مغناطیسی تعیین آزیموت جهت یابهای مغناطیسی و انواع ان درجه بندی قرائت جهت یابهاانحراف مغناطیسی و تغییرات آن برحسب محل و زمان – اندازه گیری زاویه انحراف مغناطیسی توجیه تخته سه پایه دقت جهت یابها
روشهای نجومی اصول خورشید و ستاره قطبی
تعیین نصف النهار  وطول و عرض جغرافیائی
تعیین امتداد با وسائل ژیروسکوپی
توجیه
پیاده کردن یک امتداد طریقه تکرار استفاده از لیزر
اندازه گیری غیرمستقیم
فاصله یابی محاسبه ای
فاصله یابهای الکترونیک الکترواپتیک
روش استادیمتری
استادیمترهای با زاویه استادیمتری ثابت طرز تشکیل تصویر و خطای آنالاتیسم استدیمتری در شیب ترازیابی استادیمتری شعاع عمل میرهای تاکئومتری دقت استادیمتری با زاویه استادیمتری ثابت محاسبه های استادیمتری
استادیمتری با زاویه متغیر
فاصله یابهای دو تصویره
استفاده از تغییر شیب قراولروی
دور سنجی

فصل 4 :    برداشت

برداشت مسطحاتی و ارتفاعی  و مستقیم فتوگرامتریو مراحل مختلف برداشت
آلیداد و تخته سه پایه آلیداد و انواع ان آلیداد
برداشت مسطحاتی
پیمایش
مثلث بندی و شکل های ساده
تقاطع ها
ترفیع
روش ترفیع تقاطع
نمونه عددی ترفیع
برداشت های ارتفاعی و توپوگرافی
نقشه های توپوگرافی
نمایش ارتفاع و کاربرد ان
خط تراز  و کاربرد ان
انتخاب روش نقشه برداری توپوگرافی
دقت نقشه برداری توپوگرافی و منابع خطاها
مقایسه کلی توپومتری  و توپوگرافی
نیمرخها و تهیه ان
اندازه گیری سطح و حجم
محاسبه سطح
تجزیه بشکلهای ساده استفاده از اخراج عمود
روش ذوزنقه ای پلانیمتر
محاسبه حجمو برآورد عملیات خاکی
تعیین حجم بوسیله برشهای عرضی
طریقه شبکه ای برای محابه حجم
محاسبه حجم از نقشه های توپوگرافی
تعیین حجم نسبت بسطح نهائی پروژه
نقشه برداری مسیر
مقدمه
پیاده کردن مسیر پیاده کردن مولفه افقی
امتداد قائم مسیر

فصل 5 :بخش ضمیمه

خطاهای اتفاقی
اندازه یک کمیت
تعریفهای عملی خطا
خطای مجموع چند اندازه گیری
خطای حاصلضرب چند کمیت
کنترل و سرشکن دار کرن خطاها
میانگین وزن دار
نمایش زمین سرصفحه و سیستم های تصویر
سیستم های تصویر
دگرگونیهای تصویر
انواع سیستم های تصویر
سیستم های کنفرم یا متشابه سیستم لابرت
اتصال تدریجی و کمانهای آسان ساز
انواع کمانهای آسان ساز
کلوتوئید هندسه کلوتوئید
استفاده از جدولهای کلوتوئید
پیاده کردن کلوتوئید
حالتهای مختلف استفاده از کلوتوئید
نقشه برداری در طرحهای ساختمانی
تهیه نقشه ها و پلانهای طرح
پیاده کردن و کنترل عملیات ساختمانی
پیاده کردن زاویه و فاصله
نقاط کنترل ارتفاعی و پیاده کردن ارتفاعات
کنترل قائم بودن یک امتداد
پیاده کردن یک نقشه
روشهای کنترل و شبکه کنترل
نمونه های از پیاده کردن پروژه ها
پیاده کردن ساختمانهای خطی
طرح  پروژه از نظر عملیات خاکی و پیاده کردن ان
پیاده کردن شیبهای جانبی پروژه
استفاده از لیزر در پیاده کردن طرحهای ساختمانی
نقشه برداری زمینی
نقشه برداری در کشاورزی
مقدمه
نقشه برداری هوائی
دوربین های فتوگرامتری
اختلاف عکس و نقشه
اصطلاحات و مشخصاتی از عکس
اندازه گیری مختصات نقاط عکس
انواع عکس ها
هندسه عکس قائم مقیاس عمکس قائم
تعیین مشخصات نقاط زمین بکمک عکس قائم
جابجائی تصویر در اثر ارتفاع
عکس مایل
ترمیم
موزائیک
فتوگرامتری برجسته
تمرینات استرئوسکوپی

 
 
مولف             :     
 دکتر محمود ذوالفقاری
مترجم           :       
ناشر             :     
  دانشکده نقشه برداری

کتابفروشی اینترنتی فنی و مهندسی

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران معماری زمین شناسی فروشگاه اموزشی

 

تس , ا , مربعات , جیوان , نیمرخ ,

 

 

 

 

 

متاسفانه بعلت بالارفتن هزینه های بسته بندی ( پاکت بزرگ حبابدار برای کتاب - چسب  5سانتی - 5 برگه پرینت روی هر پاکت - مالیات به اداره پست و ...) چنانچه مبلغ خرید شما کمتر از 25000 تومان باشد هزینه بسته بندی کتاب ( 3.300 تومان ) بعهده خریدار می باشد جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09365533504 تماس بگیرید .

قبل از خرید نقدی و واریز وجه حتما با  مسئول فروشگاه 09365533504 تماس بگیرید و از موجودی بودن کتاب و همچنین اطمینان از انتخاب صحیح آن کتاب مطلع شوید

  شما می توانیدبامسئول فروشگاه نسبت به انتخاب یک کتاب مناسب ومورد نیاز خودتان مشورت نمائید و به محتویات وسرفصل های یک کتاب اکتفا نکنید 

درصورت خرید پستی کتاب بیش از 80 هزارتومان بایستی بعنوان تضمین دریافت کتاب ، مبلغی را بیعانه به حساب فروشگاه واریز نمائید

چنانچه قصد دارید پس از تحویل کتاب هزینه را پرداخت نمائید حتما در منزل حضور داشته باشید زیررا پستچی در صورت مراجعه و و عدم حضور شما کالا را عودت می دهد

در فروش اینترنتی تفاوتی بین پست پیشتاز و سفارشی وجود ندارد و تنها هزینه آنها بالاتر می رود که معمولا بین 3 تا 7 روز کاری است .

شما می توانید از فروشگاه های دیگر گنجینه ( Www.Bazarrefah.Ir ) , ( Www.Surveyir.Ir ) . ( ShopSurvey.Ir ) بازدید و خرید نمائید Www.Tecnec.Ir

 

 

 

 

 

 


خرید نقدی کتاب به 2 صورت انجام میگیرد .

شماره 1 :

شما در این حالت می توانید ابتدا کتاب خود را در این سایت انتخاب کنید سپس با یکی از شماره های 09365533504 و یا 09354053299 تماس بگیرید و ابتدا از موجود بودن کتاب مطلع شوید و پس از اطمینان مبلغ کتاب را + هزینه پستی به صورت آنلاین از طریق همین سایت و یا بصورت واریز دستی به
بانک ملی بنام احسان رستگارمهر به شماره کارت 0677-8146-9914-6037 واریز نمائید .

شماره 2 :

ابتدا با مسئول فروشگاه تماس بگیرید و از موجود بودن کتاب مطمئن شوید و سپس خرید آنلاین خود را انجام دهید و یا اینکه از طریق منوی سمت راست مبلغ خود را وارد نموده و هزینه دلخواه را پرداخت نمائید

.

.

.

ارسال توسط پست و پرداخت هزینه درب منزل شما

شما میتوانید کتاب خود را از 1 فروشگاه مختلف گنجینه انتخاب کرده و پس از دریافت سفارش درب منزل پرداخت نمائید .

شما می توانید از قسمت بالا گزینه خرید پستی کتاب از فروشگاه شماره 1 را انتخاب نمائید

لطفا چنانچه از حضور خود در منزل مطمئن هستید این روش خرید را انتخاب نمائید .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ارسال توسط پایانه مسافربری

سریعترین روش برای دربافت کتاب ارسال توسط پایانه های مسافربری است که 24 ساعت زمان میبرد .

هزینه محصول + پیک موتوری ( 4000 ت ) + ( راننده اتوبوس 10000 ت )

قبل از واریز میلغ میتوانید با شماره 09365533504 تماس بگیرید تا از خرید خود مطمئن باشید.

بانک ملی بنام احسان رستگارمهر به شماره کارت 0677-8146-9914-6037

 

 

.

.

.

.

.

.

30 محصولات دیگر در همان شاخه: